Reflektioner kring Ratos och aktiemarknaden…

17 01 2013

Föregående år var förmodligen ett av de sämsta för Ratos och definitivt det sämsta under det dryga decennium jag ägt aktier i bolaget. Kursnedgången var kraftig men framför allt sänkte bolaget sin utdelningen rejält för första gången på länge. Arne Karlsson avgick som VD och tog över som ordförande samtidigt som Susanna Campell tillträdde som ny VD (men som redan jobbat många år på Ratos som investeringsansvarig).

Historien kan man inte ändra på så den intressanta frågan är vad man tror om Ratos framtid? Jag tror fortfarande att Ratos är ett välskött bolag men där företaget sedan flera år inte är lika ensam om sin nisch och affärsmodell. Många av de ej börsnoterade riskkapitalfonder (EQT, Nordic Capital, Altor mfl) som gjort intåg på marknaden för företagsköp och försäljning fanns inte alls i samma utsträckning för 10-15 år sedan när Ratos påbörjade resan med sin nya strategi. Troligtvis får Ratos helt enkelt större konkurrens när de budar på olika investeringar än vad de tidigare fått. Det är fler aktörer och mer kapital än tidigare som letar efter uppköpsbolag som de kan förbättra, förädla och sedan sälja vidare. Min personliga tanke är att Ratos borde bli ännu mer långsiktiga och fokusera på goda kassaflöden i de bolag de äger. Behåll och utveckla de bästa bolagen vidare så länge de presterar goda kassaflöden och på så vis säkra framtida utdelningar. På så vis skulle man även bli mindre beroende av vinster från bolagsförsäljningar. Kommande utdelningsnivå på 3 kr innebär ca 1 mrd årligen som bolaget måste klara av att betala ut och i samband med utdelningssänkningen säger bolaget följande om utdelningen:

  • Utdelningen ska över tiden spegla den faktiska resultatutvecklingen i Ratos.
  • Historiskt har i genomsnitt drygt 50% av resultatet efter skatt delats ut.
  • En jämn utveckling av utdelningen eftersträvas.

Ovan förändringar kommer troligen att innebära att Ratos klarar att hålla denna utdelningsnivå och även år för år försöka öka utdelningen och sköter de sina investeringar väl är det också troligt att det är möjligt. Likafullt är det ändå ett misslyckande att behöva sänka utdelningen så drastiskt och det måste ses som en varningsflagg för varje investerare. Den uppkomna situationen innebär för egen del att bolaget på nytt måste bevisa att det är en bra investering även framöver. Själv har jag inte sålt några Ratos-aktier och överväger ytterligare köp framöver men jag är samtidigt mer vaksam än tidigare i hur väl detta historiskt framgångsrika bolag kan möta framtiden. Att Ratos övergripande resultat ökar och att stabiliteten i de underliggande vinsterna från bolagen de äger ökar ser jag som viktiga faktorer att hålla koll på.

I princip nästan lika länge som jag ägt Ratos-aktier har jag ägt aktier i investmentbolaget Lundbergs. Detta bolag har också varit historiskt mycket framgångsrikt. Dock har det alltid hållit relativt låga utdelningar. Istället har bolaget behållit en större del av vinsterna inom bolaget som de istället investerat. Motiveringen lyder att så länge bolaget tror sig kunna förränta, genom nyinvesteringar, pengarna väl fortsätter de använda en större del av vinsterna till detta och hellre dela ut en mindre del. För aktieägarna innebär det att styrkan i bolaget, inte minst i svårare tider som de senaste åren, gör att aktien ofta står sig väldig bra när börsen går nedåt.

Sammantaget har aktiemarknaden haft flera tuffa år sedan finanskrisen 2008 och alltjämt finns det stora underskott i staters ekonomier runt om i världen. Ändå har många åtgärder genomförts och fått verka en tid nu så att en del är på väg att återhämta sig. Jag tror det kan bli fortsatt blandad utveckling men där duktiga bolag kan göra bra affärer även i detta övergripande ansträngda ekonomiklimat. Och när saneringen av världens finanser kommit längre och nya sundare budgetar och reformer fått verka en tid, ja, då kan det komma att bli riktigt bra.

För er som, precis som jag själv, gärna investerar i investmentbolag, kan det vara på sin plats att tänka på fördelen med att investera i flera och inte bara i ett. Hur bra man än tycker om ett bolag är det sällan fel att sprida sina investeringar på ett flertal bolag.

Önskar er all lycka till med investeringssåret 2013!

/Tobias

Gott nytt år!

15 01 2013

2012 är historia och 2013 till stora delar ett oskrivet år.

Nyligen hemkommen från resor i Indien och Turkiet. Två stora och växande ekonomier. I Indien träffade jag en entreprenör till ett byggföretag som berättade att tidigare samma dag hade han haft en konvoj av 72 lastbilar med cement genom centrala Mumbai på väg til en byggnation. Den som känner till trafiken i Mumbai vet att det är inte en enkel operation och inte heller populär för övriga trafikanter. Historien berättade inte vad för byggnation det gällde men med 72 lastbilar med cement kan man gissa att det var av det större slaget. För mig blev det ännu en illustration av hur Indien bygger upp sitt land. Mina lekmannamässiga betraktelser under min vistelse i Mumbai ger vid handen att det är långt kvar till svensk nivå när det gäller det mesta avseende välstånd, infrastruktur och sociala välfärdssystem. Samtidigt har de kommit långt på kort tid och som sagt, det sker i ett högt tempo och jag är övertygad om att de kommer att fortsätta sin resa mot ett bättre samhälle, steg för steg. En annan iakttagelse var det ständiga affärsmannaskapet, alla verkar göra affärer. Butiker och försäljare är igång nästan dygnet runt känns det som. Handel och affärer är ett centralt verktyg för gemene indier att förbättra sin levnadsstandard. Fantastisk god mat och en hög servicenivå och många leenden. Den fasansfulla och tragiska gruppvåldtänkten uppmärksammades mycket och jag följde vad som skrevs i indiska tidningar. Mitt i denna tragedi blev jag i alla fall glad över att Indien har en fri press och fria val. Journalisterna skrev och bildade opinion för förändringar för kvinnans lika rätt i samhället och massdemonstrationer runt om i landet visade missnöje och krävde förändringar så till den grad att det hamnade högst upp på politikernas dagordning och följdes av förslag till förbättringar.

IMG_9705

Vänster: Mumbai

Att många företag, utländska eller inhemska, som säljer till den indiska marknaden      har en god framtid för sig tror jag inte är en vågad gissning. Att samhället även förbättras i sina attityder och beteende gentemot kvinnor hoppas jag verkligen. När kvinnor i större utsträckning får tillgång till utbildning och kvalificerat arbete ökar också möjligheterna att förändra samhällets syn på könen och beteendet mellan dem.

 

 

I Turkiet besökte jag Istanbul. Att komma till Istanbul från Mumbai kändes som att komma ”hem” till Europa när det gällde gällde infrastruktur och hur staden är uppbyggd och organiserad. Under en middag med ett ungt turkiskt par fick jag ta del av deras syn på det turkiska samhället, ekonomin och dess utveckling. Mycket var bra och gick i rätt riktning men de uttryckte båda oro för pressfriheten (Turkiet har väldigt många journalister fängslade) och det öppna samhället. Förändringar i synen religionens roll i samhället uppfattade de som oroande.

IMG_9860

Vänster: Istanbul

Att resa innebär att lära sig om ”värden där ute”. För alla som investerar i företag med en global marknad är det givande att resa ut i världen. För det är genom att se och lära vad som händer i olika länder som man kan upptäcka och skymta de möjligheter som växer fram i en globaliserad värld. Investerar du i företag med en global marknad? I så fall är jag övertygad om att dina resor kan hjälpa dig i dina investeringsbeslut.

/Tobias

PS Mina reseskildringar gör inte anspråk på att vara heltäckande eller objektiva utan ska ses just som mina subjektiva reseskildringar… Jag välkomnar andra här på bloggen som rest och vill berätta hur de ser på ”världen där ute” att göra det! Tillsammans kan vi dela med oss och förhoppningsvis öka förståelsen för den värld vi lever i och se de möjligheter till investeringar som finns.
%d bloggare gillar detta: