Preferensaktier i Ratos

10 06 2013
Effektiv årsavkastning beräknas uppgå till 6,8% baserat på initial utdelningsnivå om 100 kronor per preferensaktie och år samt ökad utdelning med totalt 20 kronor per Preferensaktie på årsbasis efter årsstämman 2017 och en teckningskurs i Erbjudandet om 1 750 kronor per Preferensaktie. Klicka här för att komma till informationsbroschyren. Sista anmälningsdag den 12 juni.
Vad är då detta för något?
Ratos har handlat bolag för mer pengar än de för närvarande har i kassan och istället för att sälja andra bolag till för lågt pris eller låna av banken väljer de att låna av aktieägarna. Det innebär att man säljer dessa preferensaktier till ett visst pris och har sedan rätt att köpa tillbaka dem, under tiden betalar man en utdelning till ägaren av preferensaktien som tack för att man får låna pengarna.
Tycker man bör se en investering i preferensaktier som något annat än en investering i den vanliga aktien. Preferensaktien är mer att betrakta som ett lån/obligation som man kan få en viss ränta på. Man erbjuder ca 3 gånger vad man kan få om man sätter pengarna hos Riksgälden eller exempelvis SBAB. Men hos de senare är pengarna säkrade/garanterade och du kan när som helst ta ut pengarna om du vill. Köper du preferensaktier finns ytterst risken att bolaget går omkull (den risken finns också för A- och B-aktieägare) dock har preferensaktien företräde före A- och B-aktien. Behöver du sälja preferensaktierna under löptiden tar du även en kursrisk på så vis att om räntan i omvärlden stiger påverkar detta värdet på preferensaktien negativt.
Utvecklas Ratos som bolag starkt de kommande åren bör det få ett positivt genomslag i A- och B-aktien. Detta påverkar dock inte  preferensaktien på samma sätt eftersom dess utveckling mer är knuten till räntenivåer och utdelningen. Är man redan aktieägare i Ratos innebär ett köp av preferensaktier att man ytterligare exponerar sig mot samma bolag, om än på ett annorlunda sätt. Har man redan en stor exponering mot Ratos tycker jag man kan söka andra alternativ för bättre riskspridning alternativt sälja sitt nuvarande innehav och helt gå över till preferensaktierna om man hellre vill ha ett obligationsliknande upplägg i sin investering. Sammanfattar jag detta så är man med fullt ut i upp- och nedgångar som A- respektive B-aktieägare medan man har en begränsad uppsida som preferensaktieägare och ett visst skydd på nedsidan samt ett företräde till utdelningen framför övriga aktieägare.
Klicka här för att läsa vad andra tycker om emissionen.%d bloggare gillar detta: