Ratos står i ca 125 kr efter aktiesplit 2:1

4 05 2011

Ni som inte är medvetna om att Ratos genomför en split blir kanske lite förvirrade när ni idag ser att Ratos står i ca 125 kr mot ca det dubbla igår. Det beror alltså inte på att aktiens värde halverats utan på att varje aktie delats upp i två. På Ratos hemsida kan man läsa följande:

Årsstämman 2011 beslutade att varje Ratos-aktie ska delas upp i
två aktier, en s k aktiesplit. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden är den 6
maj 2011, vilket innebär att sista dag för handel före split blir tisdagen den 3
maj.

Varför gör Ratos en split?

Ratos-aktien har haft en god kursutveckling under senare år. Genom att
genomföra en split så hoppas vi kunna förbättra likviditeten i aktien, något som
akademisk forskning visar kan bli fallet.

Vad innebär en aktiesplit 2:1?

För varje aktie du äger i Ratos får du en ny aktie, dvs har du 100 aktier i
Ratos kommer du när spliten är genomförd att ha 200 aktier. När spliten
genomförs justeras även aktiekursen som, allt annat lika, halveras dagen efter
spliten. Det totala värdet på aktieinnehavet påverkas alltså inte av
spliten.

Behöver jag göra något för att få ta del av spliten?

Nej. Hela processen sker automatiskt via Euroclear.

Hur gör jag om jag har lagt in en köp- eller säljorder i marknaden?

På kvällen den 3 maj kommer börsen att makulera alla köp- och
försäljningsorder som finns i deras system.

När måste jag äga aktien för att vara med på spliten?

Du måste ha köpt/äga aktien vid börsens stängning den 3 maj.

Vad betyder det att avstämningsdagen är den 6 maj men att sista dag före
split är den 3 maj?

När du köper och säljer aktier är det alltid tre likviddagar, dvs aktien och
betalningen bokförs inte på din depå eller ditt VP-konto förrän tre vardagar
efter transaktionen. Det betyder att för att vara med på Ratos split så måste du
ha köpt/äga aktien tre dagar före avstämningsdagen, dvs den 3 maj.
%d bloggare gillar detta: