Ratos 9-månaders rapport

9 11 2011

Hittills i år har utvecklingen försvagats jämfört med föregående år både mätt i resultat- och aktieutveckling. Som investerare önskar man sig så klart stigande vinster och aktiekurser men det viktiga är att så är fallet över tiden. Konjunkturförsvagningen och den finansiella oron i världen försvårar tyvärr fortfarande en bättre utveckling för företagen. Arne Karlsson säger samtidigt att någon sänkning av utdelningen inte är aktuell och att det ska till ytterligare mycket kraftiga försämringar för att det ska ske. Sammantaget står Ratos fortsatt starkt även om det hittills i år inte har varit den bästa utvecklingen bolaget har visat upp. Tack vare att Ratos har investerat i 20-talet bolag i olika branscher är riskspridningen långt större än en investering i ett enskilt bolag. För detaljer och intervju med VD Arne Karlsson besök www.ratos.se.

Om att följa sin passion och inte ge upp!

9 11 2011

Kolla detta klippet, inspirerar verkligen till att följa sin passion och inte ge sig!
%d bloggare gillar detta: