Investeringssparkonto (ISK) eller inte?!

18 05 2012

Lek med tanken att du har aktieinvesteringar som är värda 100 000 kr och att dessa gav dig aktieutdelningar på 6 600 kr.

Om du har detta i en vanlig depå måste du betala 30% skatt på utdelningen, dvs 1 980 kr.

Om du istället har aktierna på en ISK-depå räknar man fram en schablonintäkt genom att multiplicera statslåneräntan (fn 1,65%) med värdet på aktierna, 100 000 kr, (värdet på ISK-depån mäts fyra gånger per år för att ge ett mer rättvist snittvärde) vilket blir 1 650 kr. På denna schablonintäkt betalar man 30% skatt, dvs 495 kr.

Slutsats: ISK-alternativet kostar bara en fjärdedel i skatt i detta exempel. Har man en filosofi som innebär att man sällan säljer men köper regelbundet och inkasserar utdelningar är det vettigt att ta nya pengar som man ska köpa aktier för via en ISK-depå. Visst, statslåneräntan är låg men även om den skulle både dubblas och tredubblas är det fortfarande intressant. Det scenario som skulle vara sämst är givetvis om utdelningar helt utebli ett år. Det skulle innebära att man betalar skatt men inte tjänar något. Å andra sidan är det väldigt sällsynt att detta händer (och för många bolag har det ALDRIG hänt) om du håller dig till stora bolag och speciellt investmentbolag. Därtill om du en dag vill sälja dina aktier och gör det med vinst så betalar du NOLL kr i skatt. Säljer du istället med förlust så kan du inte kvitta den förlusten mot andra vinster. Men eftersom min filosofi är att äga aktier över lång tid är det troligare att de stiger i värde (även om det så klart inte finns någon garanti för att så sker). Sammantaget med den investeringsfilosofi jag har är slutsatsen att nya pengar investeras via ISK.

Men om man redan har sina pengar investerade i aktier? Ja, då måste man sälja av och få loss kontanterna för att få in dessa i en ISK-depå. När du säljer utlöser du beskattning. Så ligger du plus måste du skatta 30% på vinsten. Men om du kan sälja av så att du sammantaget går plus/minus-noll är det absolut idé att passa på. Sälj av, sätt in pengarna i en ISK-depå och köp tillbaka vad du sålde. Därmed har du NOLL kr i skatteeffekt men får behålla framtida utdelningar och vinster utan att betala någon skatt. Istället betalar en årlig skatt på schablonintäkt enligt ovan uträkning. Är dina aktier värda mycket mer än du gett för dem kan det vara klokare att låta dem vara i en vanlig depå för att slippa utlösa stora belopp i reavinstbeskattning och istället använda nya pengar för investeringar via en ISK-depå.

ISK-depå gäller endast privatpersoner och kan inte användas av företag.
%d bloggare gillar detta: