Svaga europeiska finanser – vad gör man som investerare?!

17 05 2010

En del läsare har bett mig kommentera det svajiga läget på de finansiella marknaderna, denna gång med start i Grekland. Det gör jag utifrån mina personliga reflektioner och jag välkomnar allas bidrag till resonemangen. Jag tror mig nämligen inte sitta inne med en sanning, däremot en tro och en uppfattning. Min utgångspunkt är att i det långa loppet gäller: Efter regn kommer sol, det vill säga, efter sämre tider kommer bättre tider. Tror man på detta är aktiemarknaden alltjämt en utmärkt plats för sina investeringar. Tror man istället att världen ska gå under spelar det nog mindre roll vad man än gör.

Det är så klart oroande med många länders budgetunderskott (Grekland, Spanien, Storbritannien mfl). Vad som yttermera oroar är att delar av befolkningen i vissa länder inte tycks förstå att man i längden minst måste ha en plånbok i balans. I längden går det inte att spendera mer pengar än vad som kommer in i den. De länder med sämst ekonomi kommer att genomgå smärtsamma anpassningar av sina utgifter med följden att tillväxten och levnadsstandarden troligen stagnerar och kanske faller. Ändå är det rätt väg. Alternativet är statsbankrutt som skulle kunna leda till oönskade händelser och till och med att demokratier faller och misär infinner sig. Båda alternativen kommer att oroa aktiemarknaden med kurssvängningar som följd.

Därför är det kanske extra viktigt under de kommande åren att köpa regelbundet, se till att alltid ha en kassa så att man kan gå in och köpa om kurserna tidvis skulle dyka. Tittar man på Sverige och bolagen på den svenska börsen så är det mycket som talar till vår fördel. Statsfinanserna är bland de bästa i Europa och bolagen visar tecken på starkare resultat. Som jag skriver i boken är det egentligen bättre att börja bygga sin pengamaskin när det är sämre tider för då tenderar priset på investeringar att vara lägre. Sedan kan det vara mentalt svårt när många tidningsrubriker är dystra men då gäller det att tro på sin väg och följa sin plan, steg för steg. Att investera i aktiemarknaden innebär inte att det alltid går uppåt. Det innebär att det över tiden går mer upp än ner. Har man långsiktighet och regelbundna köp i sin arsenal har man således goda möjligheter att få en fin utveckling över tiden.

Sedan kan jag inte låta bli att reflektera över hur den här krisen har kommit till. Den har kunnat uppstå just för att man inte har haft kontroll över sin plånbok och därmed inte kunnat bygga någon pengamaskin. Man har levt över sina tillgångar och skapat budgetunderskott i sina länders ekonomier år efter år. Någon gång kommer tiden ikapp och man får betala priset. Ofta dubbelt upp. De individer och familjer som under tiden byggt sina egna pengamaskiner är troligen också dem som klarar sig bäst, de har en extra resurs och en marginal som gör att de både står mycket starkare i dåliga ekonomiska tider och dessutom kan ta sig an möjligheter som uppstår: lägre pris på investeringar skapar goda köptillfällen för den som har pengar att handla för. 

Därför är jag fortsatt optimistisk när det gäller en värld där fler och fler bygger egna pengamaskiner för då får vi fler individer och familjer som står starkare och mer oberoende än om de inte byggt på en egen pengamaskin. På så vis kan kriser som dessa begränsas på sikt och i bästa fall avvärjas långt innan de blir ett stort problem för många. Men det krävs att man har rätt inställning och attityd, tar kontroll över sin plånbok och skapar ett överskott som kan investeras. Då bygger man också in handlingsfrihet och ett starkt oberoende vilket är precis vad som håller på att gå förlorat i länder som exempelvis Grekland på grund av den misskötsel som skett under alltför många år.
%d bloggare gillar detta: